Mojregion.eu - Mój region w Europie

ankieta

Szanowni Państwo,
w celu zapewnienia i zaspokojenia Państwa potrzeb i oczekiwań uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Wyrażone przez Państwa opinie usprawnią i poprawią wdrożone obecnie procedury w zakresie wypełniania dokumentacji aplikacyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez wnioskodawców i beneficjentów działań.
Ponadto informujemy, że co 20 osoba, która wypełni niniejszą ankietę otrzyma upominek.

1. Z jakich źródeł korzystają Państwo w celu prawidłowego wypełnienia dokumantacji aplikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego?

2.Czy uważacie Państwo, że procedury/wnioski obowiązujące w ramach PROW 2007-2013 są:

3.Proszę ocenić jakość informacji otrzymanych podczas ostatnio załatwianej sprawy.

4.Proszę ocenić dostęp do informacji w zakresie ostatno załatwianej przez Państawa sprawy.

5.Jak oceniacie Państwo współpracę przy ocenie wniosków z pracownikami Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

6.Co Państwa zdaniem należałoby usprawnić w celu usprawnienia weryfikacji dokumentacji?