Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zmiana ważnych dokumentów dotyczących lokalnych grup działania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził zmiany w następujących dokumentach:

Wytycznych 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii RLKS w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” do pobrania

Rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do pobrania

Opublikowano: 2016-09-07 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2016-09-07

Wróć