Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wskaźniki dla gospodarki wodno-ściekowej już dostępne

PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało wskaźniki zwodociągowania oraz skanalizowania gmin, sporządzone według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 r., na podstawie których przyznawane będą punkty planowanym operacjom z zakresu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskaźnik zwodociągowania gmin

Wskaźnik skanalizowania gmin

Opublikowano: 2016-09-14 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2016-09-14

Wróć