Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Poradnik dla lokalnych grup działania

RLKS 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowała nowy praktyczny poradnik dla lokalnych grup działania na temat projektowania i skutecznego wdrażania lokalnych strategii rozwoju pt. „LEADER Local Development Strategies (LDS) Guidance on design and implementation”.

Poradnik dotyczy zasadniczej i zintegrowanej roli, jaką lokalne strategie rozwoju odgrywają w podejściu LEADER/RLKS, oraz stara się dostarczyć lokalnym grupom działania przydatne wskazówki obejmujące proces partycypacyjny, potrzebny aby rozwinąć skuteczne strategie i ich kluczowe treści.

Link do pobrania publikacji w języku angielskim: http://ksow.pl/en/leader.html

Opublikowano: 2016-06-02 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2016-06-02

Wróć