Mojregion.eu - Mój region w Europie

Poradnik dla lokalnych grup działania

RLKS 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowała nowy praktyczny poradnik dla lokalnych grup działania na temat projektowania i skutecznego wdrażania lokalnych strategii rozwoju pt. „LEADER Local Development Strategies (LDS) Guidance on design and implementation”.

Poradnik dotyczy zasadniczej i zintegrowanej roli, jaką lokalne strategie rozwoju odgrywają w podejściu LEADER/RLKS, oraz stara się dostarczyć lokalnym grupom działania przydatne wskazówki obejmujące proces partycypacyjny, potrzebny aby rozwinąć skuteczne strategie i ich kluczowe treści.

Link do pobrania publikacji w języku angielskim: http://ksow.pl/en/leader.html

Opublikowano: 2016-06-02 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2016-06-02

Wróć