Mojregion.eu - Mój region w Europie

Opublikowane Rozporządzenie - ,,Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 5 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operację typu ,,Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link do strony tutaj

Opublikowano: 2016-08-08 przez Joanna Kucz ostatnia aktualizacja: 2016-08-08

Wróć