Mojregion.eu - Mój region w Europie

Opublikowane rozporządzenie dotyczące targowisk

targowiska

W dniu 12 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operację typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dostępnych środków dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 3 324 690 euro. O przyznanie pomocy będą mogły ubiegać się operacje polegające na budowie lub przebudowie targowisk bądź obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Link do treści rozporządzenia tutaj

Opublikowano: 2016-09-07 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2016-09-07

Wróć