Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Szkoliliśmy przedstawicieli Lokalnych Grup Działania

W dniu 3 czerwca 2016 roku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas szkolenia omówione zostały zasady konkurencyjności w poddziałaniu 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, aspekty prawne dotyczące stowarzyszeń oraz omówiono zasady ogłaszania konkursów przez Lokalne Grupy Działania.

Poniżej załączamy prezentacje z spotkania szkoleniowego.


Opublikowano: 2016-06-06 przez Joanna Kucz ostatnia aktualizacja: 2016-06-06

Wróć