Mojregion.eu - Mój region w Europie

Szkoliliśmy przedstawicieli Lokalnych Grup Działania

W dniu 3 czerwca 2016 roku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizował szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas szkolenia omówione zostały zasady konkurencyjności w poddziałaniu 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, aspekty prawne dotyczące stowarzyszeń oraz omówiono zasady ogłaszania konkursów przez Lokalne Grupy Działania.

Poniżej załączamy prezentacje z spotkania szkoleniowego.


Opublikowano: 2016-06-06 przez Joanna Kucz ostatnia aktualizacja: 2016-06-06

Wróć