Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Ustalenia Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013

4 września 2007 roku odbyło się I-wsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w czasie którego zaprezentowano informacje dotyczące miedzy innymi stanu przygotowania do wdrażania działań PROW 2007-2013 oraz linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. więcej Ustalenia Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013

2007-11-14 przez Jacek Kukowski rss

Informacje ogólne o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych: Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Oś 4: Leader. więcej Informacje ogólne o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-10-24 przez Jacek Stucke rss