Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013

Uprzejmie informujemy, iż 28 sierpnia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1244) więcej Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW 2007-2013

2015-09-01 przez Joanna Kucz rss

Tablice informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013

Informujemy, że są do odbioru tablice informacyjne dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Odnowa i rozwój wsi za pośrednictwem Osi 4 „Leader”. Do odbioru tablic reklamowych zapraszamy gminy Boniewo, Nowa Wieś Wielka i Śliwice. więcej Tablice informacyjne dla beneficjentów PROW 2007-2013

2015-08-12 przez Joanna Kucz rss

Lista krajowa operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa publikuje listę określającą kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie mikroinstalacji prosumenckich. więcej Lista krajowa operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich

2015-08-07 przez Piotr Rychlicki rss

Budowa mikroinstalacji prosumenckich a zamówienia publiczne

W związku z piątkowym (31 lipca) spotkaniem z przedstawicielami kujawsko-pomorskich gmin zamieszczamy informację o możliwych trybach udzielania zamówienia na budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energię elektryczną i cieplną. więcej Budowa mikroinstalacji prosumenckich a zamówienia publiczne

2015-08-03 przez Joanna Kucz rss

PROW - ciepło i elektryczność ze słońca

Samorządy gmin Zbójno (powiat golubsko-dobrzyński), Wąbrzeźno i Chełmno otrzymają środki na realizację własnych programów dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podpisanie umów o dofinansowanie tych przedsięwzięć z pozostającej w dyspozycji samorządowych władz województwa puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 odbyło się dziś (29 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim. więcej PROW - ciepło i elektryczność ze słońca

2015-07-30 przez Joanna Kucz rss

Środki na działanie związane z budową lub modernizacja dróg loklanych w ramach PROW 2014-2020

Przedstawiamy wyniki przeprowadzonej analizy uwzględniającej cele programu oraz założenia strategii Województwa oraz założenie kryterium regionalnego w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020, przedstawione podczas czwartkowego spotkania (23.07). więcej Środki na działanie związane z budową lub modernizacja dróg loklanych w ramach PROW 2014-2020

2015-07-27 przez Joanna Kucz rss

Jak zmienialiśmy naszą wieś

Finiszujący PROW 2007-2013 przyniósł województwu ponad 670 milionów złotych dotacji oraz będące efektem ich wykorzystania nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zrewitalizowane centra miejscowości, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury, dobrze wyposażone pace zabaw, nowe lub doposażone obiekty sportowe. więcej Jak zmienialiśmy naszą wieś

2015-07-24 przez Joanna Kucz rss

Inwestujemy w odnawialne źródła energii

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrał projekty dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich, które zostaną zrealizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. więcej Inwestujemy w odnawialne źródła energii

2015-07-23 przez Piotr Rychlicki rss

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Uprzejmie informujemy iż Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 16 lipca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku. więcej Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

2015-07-02 przez Joanna Kucz rss

Piknik LGD z Gęsiną w tle w Gminie Inowrocław

Już niebawem - 21 czerwca w Łojewie odbędzie się „Piknik LGD z Gęsiną w tle w Gminie Inowrocław”. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na moc atrakcji. Podczas pikniku przewidziana jest degustacja i pokazy kulinarne, pokazy ratownictwa wodnego, pokazy policyjne, występy zespołów ludowych oraz rywalizacja drużyn gminnych w zawodach sportowych. Przyjadą również zorganizowane grupy rowerzystów oraz motocykliści. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych takich jak kolorowy plac zabaw czy oferta rozrywek nawiązujących do tradycji słowiańskiej i piastowskiej pn. „Średniowieczne Igrce w Prasłowiańskim Gaju”. więcej Piknik LGD z Gęsiną w tle w Gminie Inowrocław

2015-06-10 przez Joanna Kucz rss