Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Beneficjenci PROW 2007-2013, którzy wykorzystali unijne środki na realizację projektów, mają teraz szansę na szeroką promocję swoich inwestycji.Takie możliwości daje ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która będzie realizowana w dniach 12-15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. więcej Dni Otwarte Funduszy Europejskich

2016-03-18 przez Joanna Kucz rss

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – szkolenie z zakresu zasad udzielania zamówień publicznych w PROW 2014-2020

W związku z zakończonym w dniu 13 stycznia 2016 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego zorganizował szkolenie dla beneficjentów z zakresu zasad udzielania zamówień publicznych w PROW 2014 – 2020. więcej Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – szkolenie z zakresu zasad udzielania zamówień publicznych w PROW 2014-2020

2016-03-01 przez Joanna Kucz rss

Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących z przebiegu realizacji operacji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. więcej Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej

2016-03-01 przez Piotr Rychlicki rss

Zamówienia publiczne - porady Komisji Europejskiej

Informujemy, że Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym opracowała porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. więcej Zamówienia publiczne - porady Komisji Europejskiej

2016-02-26 przez Joanna Kucz rss

Kolejny zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Przedstawiamy kolejny zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. więcej Kolejny zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący budowy lub modernizacji dróg lokalnych

2016-02-12 przez Kacper Szary rss

Wykaz kandydatów na ekspertów

Informujemy, że w dniu 20.01.2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały zatwierdził listę kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. więcej Wykaz kandydatów na ekspertów

2016-01-28 przez Monika Królikowska rss

Kolejny zestaw pytań i odpowiedzi dla operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Poniżej przedstawiamy kolejny zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. więcej Kolejny zestaw pytań i odpowiedzi dla operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych

2016-01-07 przez Kacper Szary rss

Informacja dotycząca uzupełniającego naboru kandydatów na ekspertów

Informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej kandydatów na ekspertów w ramach konkursu o wybór lokalnej strategii rozwoju z dnia 04.01.2016 roku, termin naboru kandydatów na ekspertów został wydłużony do dnia 11.01.2016 roku (poniedziałek). więcej Informacja dotycząca uzupełniającego naboru kandydatów na ekspertów

2016-01-04 przez Kacper Szary rss

Lista kandydatów na ekspertów zatwierdzona.

Informujemy, że w dniu 23.12.2015 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 52/1919/15 zatwierdził listę kandydatów na ekspertów więcej Lista kandydatów na ekspertów zatwierdzona.

2015-12-29 przez Waldemar Glaziński rss

Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów do Komisji oceniającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. więcej Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów

2015-12-21 przez Kacper Szary rss