Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wnioski i instrukcje

OFERTY CENOWE

Formularz zapytania ofertowego/oferty cenowej - pobierz plik

Wzór przykładowego zapytania ofertowego/oferty cenowej - pobierz plik


PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP TOWARU/USŁUGIPROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP TOWARU/USŁUGI - pobierz plik

Wzór PROTOKÓŁU Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP TOWARU/USŁUGI - pobierz plik

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - dokumenty dla potencjalnych Beneficjentów

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności -pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - pobierz plik


Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności pobierz plik obowiązuje dla konkursów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowaniepobierz plik obowiązuje dla konkursów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 r.


Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - pobierz plik

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 - pobierz plik

Uproszczony plan biznesowy operacji - pobierz plik

Szczegółowy opis operacji - pobierz plik

Szczegółowy opis operacji pobierz plik obowiązuje dla konkursów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 r.

Wniosek o płatność w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - pobierz plik

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz plik

Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - dokumenty dla Lokalnych Grup Rybackich

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - pobierz plik

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - pobierz plik


Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - pobierz plik obowiązuje po 4 grudnia 2011 r.

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności - pobierz plik obowiązuje po 4 grudnia 2011 r.


Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnychpobierz plik

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013pobierz plik

Uproszczony plan biznesowy operacjipobierz plik

Szczegółowy opis operacji pobierz plik

Wniosek o płatność w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności -pobierz plik

Instrukcja do wniosku o płatność -pobierz plik

Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013pobierz plik

Instrukcja wypełniania Wniosku - pobierz plik


Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013 - pobierz plik obowiązuje po 4 grudnia 2011 r.

Instrukcja wypełniania Wnioskupobierz plik obowiązuje po 4 grudnia 2011 r.

 

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - pobierz plik

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 - pobierz plik

Uproszczony plan biznesowy operacji - pobierz plik

Szczegółowy opis operacji pobierz plik 

Wniosek o płatność w ramach środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” - pobierz plik

Instrukcja wypełniania Wniosku - pobierz plik

Instrukcja sporządzania LSOROR ma na celu ułatwienie przygotowanie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich przez stowarzyszenia ubiegające się o wybór do realizacji LSROR.

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Aktualnosci-PO-RYBY-2007-2013/Instrukcja-sporzadzania-lokalnej-strategii-rozwoju-obszarow-rybackich-LSROR

Wniosek o wybór lokalnej grupy rybackiej (LGR) do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR)

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Wzory-wnioskow-i-umow-PO-RYBY-2007-2013/OS-PRIORYTETOWA-4