Mojregion.eu - Mój region w Europie

Pytania i odpowiedzi

 

W czasie przygotowywania się stowarzyszeń do konkursu przeprowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi potencjalni wnioskodawcy zwracali się do instytucji zarządzającej  (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) z pytaniami. Pytania i odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.