Mojregion.eu - Mój region w Europie

Inne

Opis do faktury w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013

pobierz plik

Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

pobierz plik

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ PO RYBY 2007-2013

pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa", z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR

Umowa o dofinansowanie - wzór obowiązuje dla konkursów ogłoszonych przed 4 grudnia 2011 r.

Umowa o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje dla konkursów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

Załącznik nr 3 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Wzór umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w zakresie "Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności"

Umowa o dofinansowanie 

Umowa o dofinansowanie - nowy wzór obowiązuje od 2012 roku

załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe

załącznik nr 2 Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

załącznik nr 3 Instrukcja dotycząca wysokości korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów Prawo zamówień publicznych