Mojregion.eu - Mój region w Europie

Promocja


Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

więcej Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

2013-08-23 przez Monika Stoff

Samorząd Województwa instytucją pośredniczącą

więcej Samorząd Województwa instytucją pośredniczącą

2010-06-16 przez Elżbieta Siemiątkowska