Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Prawie 300 tysięcy złotych dla Beneficjentów!!!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwosci składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki" wniosków o dofinansowanie w ramach działania:

"Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektora publicznego  - pobierz plik

- "Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego   atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęcki żywiołowej"- dla sektora publicznego oraz sektora społeczno-gospodarczego - pobierz plik.

Miejsce składania wniosku: Biuro Stowarzyszenia LGR "Nasza Krajna i Pałuki", ul. Gimnazjalna 4, 89-100 Nakło nad Notecią, od poniedziałku do piatku w godzinach 7:30 do 15:30;

Tryb składania wniosków:

Należy złożyć podpisany wniosek wraz z załącznikami, w wersji papierowej w 1 egzemplarzu. Dodatkowo należy złożyć kserokopię tego wniosku oraz załączników. Wniosek oraz załączniki należy składać na odpowiednich formularzach. Wniosek, kartę opisu operacji oraz b. plan należy nagrać na nośnik CD. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku;

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- interpretacje Komitetu;

- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSROR;


znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Nakło nad Notecią, Szubin, Sadki, Mrocza, Więcbork, a także na stronie internetowej: www.lgrnaklo.org.pl; www.mojregion.eu

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub telefonicznie: 52 524 37 34 lub 690 984 318.

Opublikowano: 2013-12-18 przez Monika Stoff ostatnia aktualizacja: 2013-12-18

Wróć