Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora publicznego.

Nr konkursu LGR: 1/2013

Termin składania wniosków: od 05.08.2013 r. do  04.09.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGR „Rybak”, Orłowo 20, 87-214 Płużnica, w poniedziałki, środy i czwartki, od 8.00 do 16:00, we wtorki od 7.30 do 16.30, w piątki od 7.30 do 14.30.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta:  3 000 000 zł,
z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć  1 500 000 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych:  85%

Limit środków dostępnych w konkursie: 
- dla sektora publicznego: 1 461 926,04 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 5 pkt.

Informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz:
- wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku;
- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;
- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;
- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSROR;

znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Rybak” oraz urzędach gmin: Chełmża, Grudziądz, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą, Wąbrzeźno,  a także na stronie internetowej:
http://www.lgr-rybak.org.pl
www.mojregion.eu
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Rybak”. Pytania należy kierować na adres e-mail: j.kochowicz@lgr-rybak.org.pl lub telefonicznie: 56 688 30 09

Dokumenty do pobrania

Opublikowano: 2013-06-20 przez Monika Stoff ostatnia aktualizacja: 2013-06-20

Wróć