Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor publiczny Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 25.10.2013 r. do 27.11.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27.11.2013, o godzinie 14:00.

Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń.

Limit środków dostępnych w ramach konkursu dla sektora publicznego wynosi: 923 424,20 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o dofinansowanie
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR
  • kryteria wyboru operacji przez LGR, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – www.kujawiaki.pl,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Pytania prosimy kierować na adres email: zglowiaczka.rybka@wp.pl  lub telefonicznie: 54 233 98 33. 

Pliki do pobrania

 

Opublikowano: 2013-09-24 przez Monika Stoff ostatnia aktualizacja: 2013-09-24

Wróć