Mojregion.eu - Mój region w Europie

Lokalna Grupa Rybacka "BOROWIACKA RYBKA" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

UE

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego i publicznego.

Szczegółowe informacje i warunki ubiegania się o dofinansowanie poniżej:

"Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"

Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” 

Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”

Opublikowano: 2013-07-31 przez Katarzyna Bąk ostatnia aktualizacja: 2013-07-31

Wróć