Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkursy

Prawie 300 tysięcy złotych dla Beneficjentów!!!

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki" istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" oraz "Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej" osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" więcej Prawie 300 tysięcy złotych dla Beneficjentów!!!

2013-12-18 przez Monika Stoff
rss

Możliwość składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor publiczny Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 25.10.2013 r. do 27.11.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27.11.2013, o godzinie 14:00 więcej Możliwość składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

2013-09-24 przez Monika Stoff rss

Możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej sektor publiczny Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 25.10.2013 r. do 27.11.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27.11.2013, o godzinie 14:00. więcej Możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

2013-09-24 przez Monika Stoff rss

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do składania wniosków

od 16.09.2013 r. do 16.10.2013 r. istnieje możliwość składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem - sektor społeczny i gospodarczy Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. więcej Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do składania wniosków

2013-08-13 przez Monika Stoff rss

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do składania wniosków

Od 16.09.2013 r. do 16.10.2013 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa- sektor społeczny i gospodarczy Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. więcej Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do składania wniosków

2013-08-13 przez Monika Stoff rss

Lokalna Grupa Rybacka "BOROWIACKA RYBKA" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka Rybka” wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego i publicznego. więcej Lokalna Grupa Rybacka "BOROWIACKA RYBKA" zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

2013-07-31 przez Katarzyna Bąk rss

Stowarzyszenie LGR Nasza Krajna i Pałuki ogłasza konkursy!!!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki" wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"dla sektora publicznego-gospodarczego więcej Stowarzyszenie LGR Nasza Krajna i Pałuki ogłasza konkursy!!!

2013-07-31 przez Monika Stoff rss

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie na operacje w zakresie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. należy składać w terminie od 05.08.2013 r. do 04.09.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 04.09.2013, o godzinie 14:00 więcej Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do składania wniosków

2013-06-21 przez Monika Stoff rss

Możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak” wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora publicznego. więcej Możliwość składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

2013-06-20 przez Monika Stoff rss

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

 

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej”
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego.

 

Nr konkursu LGR: 4/2012

 

Termin składania wniosków: od 31.01.2013 r. do 30.03.2013 r.

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGR „Rybak” (Budynek biura w Orłowie 20 – 87-214 Płużnica, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu.

 

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 2 000 000 zł,
z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 85%

 

Limit środków dostępnych w konkursie:  

- dla sektora społeczno - gospodarczego: 334 041,11 zł

 

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 26 pkt.

 

Informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku;

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSROR;

 

znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Rybak” oraz urzędach gmin: Chełmża, Grudziądz, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą, Wąbrzeźno a także na stronie internetowej:

www.lgr-rybak.org.pl

www.mojregion.eu

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Rybak”. Pytania należy kierować na adres e-mail: j.kochowicz@lgr-rybak.org.pl lub telefonicznie: 56 688 30 09

 

Dokumenty do pobrania

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybak”

 

wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwaosi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego oraz publicznego.

 

Nr konkursu LGR: 3/2012

 

Termin składania wniosków: od 31.01.2013 r. do 14.03.2013 r.

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGR „Rybak” (Budynek biura w Orłowie 20 – 87-214 Płużnica, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu.

 

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta:  3 000 000 zł,
z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć  1 500 000 zł.

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 85%

 

Limit środków dostępnych w konkursie:  

- dla sektora społeczno - gospodarczego: 1 183 230,62 zł

- dla sektora publicznego: 1 300 000,00 zł

 

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt.

 

Informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku;

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSROR;

 

znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Rybak” oraz urzędach gmin: Chełmża, Grudziądz, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą, Wąbrzeźno,  a także na stronie internetowej:

www.lgr-rybak.org.pl

www.mojregion.eu

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Rybak”. Pytania należy kierować na adres e-mail: j.kochowicz@lgr-rybak.org.pl lub telefonicznie: 56 688 30 09

 

Dokumenty do pobrania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie - „Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie: „Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”.

Termin składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.01.2013 r. do 15.02.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00, we wtorki od 8:00-15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15.02.2013 r.,  o godzinie 15:00.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń.

Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 791 756,70 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR
 • kryteria wyboru operacji przez LGR, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – www.kujawiaki.pl,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego– www.mojregion.eu

Pytania prosimy kierować na adres email: zglowiaczka.rybka@wp.pl  lub telefonicznie: 54 233 98 33. 

Wnioskodawcy  mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu.

DOKUMENTY POBRANIA

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla rybaków

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie: „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”.

Termin składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 02.01.2013 r. do 15.02.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:00, we wtorki od 8:00-15:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15.02.2013 r.,  o godzinie 15:00.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń.

Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 1 296 927,87 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie
 • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR
 • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR
 • kryteria wyboru operacji przez LGR, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – www.kujawiaki.pl,
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego– www.mojregion.eu

Pytania prosimy kierować na adres email: zglowiaczka.rybka@wp.pl  lub telefonicznie: 54 233 98 33. 

Wnioskodawcy  mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

LGR Nasza Krajna i Pałuki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa"

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora publicznego oraz dla sektora społeczno-gospodarczego.

Nr konkursu LGR: 6/2012

Termin składania wniosków: od 17.12.2012 r.  do  30.01.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach 
w wersji papierowej. Wniosek, kartę opisu operacji oraz b.plan/studium wykonalności dodatkowo należy nagrać na nośnik CD. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 2 000 000,00 zł,
z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć
1 000 000,00 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 85% 

Limit środków dostępnych w konkursie:  

- dla sektora publicznego: 120 000,00 zł

- dla sektora społeczno-gospodarczego: 200 000,00 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 46 pkt.

Wymagane minimum punktowe w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 8 pkt. 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku;

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSROR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Nakło nad Notecią, Szubin, Sadki, Mrocza, Więcbork, a także na stronie internetowej: 

www.lgrnaklo.org.pl

www.mojregion.eu

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: skrainski@lgrnaklo.org.pl lub telefonicznie: 52 525-69-70. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

LGR Nasza Krajna i Pałuki ogłasza nabór wniosków - „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego. 

Nr konkursu LGR: 5/2012

Termin składania wniosków: od 17.12.2012 r.  do  29.01.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach 
w wersji papierowej. Wniosek, kartę opisu operacji oraz b.plan/studium wykonalności dodatkowo należy nagrać na nośnik CD. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 600 000,00 zł,
z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
 

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 60% 

Limit środków dostępnych w konkursie:  

- dla sektora społeczno-gospodarczego: 2 781 081,08 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

Wymagane minimum punktowe w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 7 pkt.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku;

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSROR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Nakło nad Notecią, Szubin, Sadki, Mrocza, Więcbork, a także na stronie internetowej:

www.lgrnaklo.org.pl

www.mojregion.eu

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: skrainski@lgrnaklo.org.pl lub telefonicznie:

52 525-69-70. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności  gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora społeczno-gospodarczego. 

Nr konkursu LGR: 4/2012 

Termin składania wniosków: od 17.12.2012 r.  do  24.01.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach 
w wersji papierowej. Wniosek, kartę opisu operacji oraz b.plan/studium wykonalności dodatkowo należy nagrać na nośnik CD. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 900 000,00 zł,
z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 450 000,00 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 60% 

Limit środków dostępnych w konkursie:  

- dla sektora społeczno-gospodarczego: 1 100 000,00 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 34 pkt.

Wymagane minimum punktowe w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 6 pkt.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku;

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSROR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Nakło nad Notecią, Szubin, Sadki, Mrocza, Więcbork, a także na stronie internetowej:

www.lgrnaklo.org.pl

www.mojregion.eu

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: skrainski@lgrnaklo.org.pl lub telefonicznie:

52 525-69-70.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 

LGR Nasza Krajna i Pałuki ogłasza nabór wniosków - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dla sektora publicznego oraz sektora społeczno-gospodarczego

Nr konkursu LGR: 3/2012

Termin składania wniosków: od 17.12.2012 r.  do  23.01.2013 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach 
w wersji papierowej. Wniosek , kartę opisu operacji oraz b.plan/studium wykonalności dodatkowo należy nagrać na nośnik CD. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wysokość limitu środków w okresie realizacji programu na jednego beneficjenta: 3 000 000,00 zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł.

Zwrot kosztów kwalifikowanych: 85%

Limit środków dostępnych w konkursie:  

- dla sektora publicznego: 4 229 000,00 zł

- dla sektora społeczno-gospodarczego: 3 500 000,00 zł

Maksymalna liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

Wymagane minimum punktowe w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 7 pkt.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz:

- wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku;

- wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR;

- kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, 
w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSROR;

znajdują się w siedzibie biura LGR oraz urzędach gmin: Nakło nad Notecią, Szubin, Sadki, Mrocza, Więcbork, a także na stronie internetowej: www.lgrnaklo.org.pl; www.mojregion.eu

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. Pytania należy kierować na adres e-mail: skrainski@lgrnaklo.org.pl lub telefonicznie:

52 525-69-70.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 

Stowarzyszenia, które złożyły swoje wnioski w drugim naborze na wybór LGR do realizacji LSROR

Poniżej prezentujemy LGR, które złożyły wnioski w związku z II zaproszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR).

W przewidzianym w zaproszeniu terminie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęły 34 wnioski wraz z niezbędną dokumentacją. Z informacji podanych we wnioskach wynika, że wszystkie złożone wnioski obejmują kwotę 691 mln złotych wobec kwoty ok. 430 mln złotych podanej w zaproszeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do składania wniosków. Podkreślić jednak należy, że kwoty, na które opiewają wnioski Stowarzyszeń, mogą się zmniejszyć w związku ze zweryfikowaniem tzw. współczynnika rybackości oraz w związku z możliwością zmniejszenia kwoty na realizację LSROR, proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów, zgodnie ze sposobem określonym w § 7 ust. 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 162, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200).

Informacja o miejscu składania wniosków

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dofinansowanie składane przez LGR oraz wnioski o płatność wszystkich beneficjentów PO RYBY 2007-2013 z województwa Kujawsko-Pomorskiego należy dostarczyć osobiście w niżej wskazanym miejscu:

Sekretariat Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

87-100 Toruń

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

IV piętro, pokój 402

Uzupełnienia do wniosków o płatność również można składać osobiście w sekretariacie DROW lub przesyłać pocztą.

W przypadku uzupełnień do wniosków o dofinansowanie operacji realizowanych w ramach 4 osi priorytetowej PO RYBY 2007-2013 informujemy, że można składać osobiście lub przesyłać pocztą na wskazany adres:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

87-100 Toruń

Plac Teatralny 2

I piętro, pokój 261

 

W sytuacji, gdy wnioskodawca dostarcza dokumenty w postaci kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Przedmiotowego potwierdzenia mogą dokonywać pracownicy SW. W tym celu przed złożeniem dokumentacji należy zwrócić się do sekretariatu DROW.

NABÓR APLIKACJI W RAMACH II KONKURSU PO RYBY 2007-2013 – ZAKOŃCZONY!

Dnia 16 lutego 2011 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończył nabór aplikacji do II konkursu na wybór stowarzyszeń do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Do Ministerstwa wpłynęły 34 wnioski na łączną kwotę ponad 691 mln zł.

Z terenu województwa kujawsko-pomorskiego o dofinansowanie ubiegają się 4 stowarzyszenia: Lokalna Grupa Rybacka „Drwęca", Lokalna Grupa Rybacka „Rybak", Lokalna Grupa Działania „Dorzecza Zgłowiączki", Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki"

Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich dla całego kraju w II konkursie wynosi 114 318 957 euro.

W załączeniu lista stowarzyszeń, które złożyły swoje aplikacje w ramach II konkursu.

Informacja dotycząca wyboru lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich

W dniu 12 października b.r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę zawierającą ocenę punktową lokalnych grup rybackich dokonaną w ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013) złożonych przez stowarzyszenia z obszaru całej Polski. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona została przez Zespół opiniujący powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstwa oraz samorządu województw.

 

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Aktualnosci-PO-RYBY-2007-2013/Informacja-dotyczaca-wyboru-lokalnych-grup-rybackich-do-realizacji-lokalnych-strategii-rozwoju-obszarow-rybackich

Stowarzyszenia LGR z kujawsko - pomorskiego

W ramach konkursu ogłoszonego 30 października 2009r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", 61 lokalnych grup rybackich złożyło swoje aplikacje, w tym 6 grup z województwa kujawsko - pomorskiego:   

 

 • 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Drwęca", które działa na terenie gmin: Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Zbiczno, Brzozie, Górzno, Świedziebnia, Bobrowo;
 • 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki", które działa na terenie gmin: Nakło nad Notecią, Szubin, Mrocza, Sadki, Więcbork;
 • 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Borowiacka Rybka", które działa na terenie gmin: Świekatowo, Lubiewo, Cekcyn, Śliwice i Gostycyn;
 • 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Rybak", które działa na terenie gmin: Świecie nad Osą, Rogóźno, Radzyń Chełmiński, Łasin, Wąbrzeźno, Grudziądz, Płużnica, Chełmża;
 • 5. Stowarzyszenie LGD „Dorzecza Zgłowiączki" działa na terenie gmin: Choceń, Boniewo, Brześć Kujawski; Fabianki, Lubanie, Włocławek, Lubień Kujawski, Lubraniec, Izbica Kujawska, Chodecz.
 • 6. Stowarzyszenie Lokalna grupa Rybacka „Jeziora Pałuckie" działa na terenie gmin: Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Nabór wniosków zakończony

W dniu 31 marca 2010r. upłynął termin składania aplikacji na wybór stowarzyszeń do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

I konkurs w ramach osi 4

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30 października 2009r. zaprosił do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich dla obszaru całego kraju w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi: 798 692 720 złotych.