Mojregion.eu - Mój region w Europie

Zadania dla pozarządówek

Ponad 7,5 miliona złotych trafi w przyszłym roku na wykonywanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym przez samorząd województwa. To o 2,5 miliona złotych więcej niż w mijającym roku. Ruszył nabór ofert w 18 ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach.

 

To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się środki na dotacje w konkursach na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz na działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

- W Kujawsko-Pomorskiem działa wiele pozarządówek, które świetnie poradzą sobie z realizacją zlecanych przez samorząd województwa zadań. Zachęcam od aplikowania o to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Zarząd województwa ogłosił dotychczas nabór ofert w konkursach:


Nabór w większości konkursów zakończy się 16 stycznia.

W projekcie budżetu województwa na 2015 rok na realizację zadań w trybie pożytku publicznego zarząd województwa zaplanował pulę środków w wysokości 7 milionów złotych oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ponad 0,5 miliona złotych.  Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne otwarte konkursy ofert m.in. z zakresu sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny. Organizacje pozarządowe będą mogły się też ubiegać o dotacje w uproszczonym trybie pozakonkursowym.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gabinecie Marszałka (56 62-18-371 lub 56 62-18-403) oraz pracownicy poszczególnych departamentów, do których kontakty można znaleźć w harmonogramie konkursów tutaj

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Opublikowano: 2014-12-18 przez Joanna Kucz ostatnia aktualizacja: 2014-12-18

Wróć