Mojregion.eu - Mój region w Europie

Unijne fundusze w dorzeczu Zgłowiączki

Konferencja w Boniewie
Konferencja w Boniewie

22 listopada 2014 r. w Boniewie odbyła się konferencja  ”Jak Program PO RYBY wpłynął na obszar LGR Dorzecza Zgłowiączki?”. Podczas spotkania stowarzyszenie zaprezentowało na jakie cele przeznaczone zostały pozyskane fundusze.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 4 sierpnia 2011 roku podpisało umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Na realizację tej strategii stowarzyszeniu przyznano ponad 15 mln zł z osi 4 programu PO RYBY 2007-2013. Środki te zostały przeznaczone na rozwój obszaru stowarzyszenia tj. gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Chodecz, Choceń, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec, Fabianki oraz Włocławek.

22 listopada 2014 r. w Hali Sportowej w Boniewie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano wdrażanie programu. Wzięli w niej udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego we Włocławku, urzędów gmin powiatu włocławskiego, pozostałych Lokalnych Grup Rybackich z województwa kujawsko-pomorskiego, beneficjentów programu PO RYBY oraz członków stowarzyszenia.

Głównym celem zorganizowanej konferencji było zarówno przedstawienie działalności LGD Dorzecza Zgłowiączki, jak również prezentacja projektów realizowanych przez  beneficjentów stowarzyszenia. Swoje projekty przedstawili: Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach, przedsiębiorca z Kaniewa, Brzeskie Centrum Kultury i gmina Choceń. Beneficjenci opowiedzieli na czym polegały projekty zrealizowane dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu PO RYBY oraz jaki wpływ mają one rozwój obszaru stowarzyszenia.

Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia galerii zdjęć, na której zaprezentowane zostały projekty zrealizowane do tej pory przez stowarzyszenie oraz beneficjentów. Na konferencji wystawione zostały również prace dzieci i młodzieży wykonane podczas warsztatów plastycznych organizowanych przez LGD Dorzecza Zgłowiączki.

Konferencję połączono z "Konkursem Świątecznym”, który przeznaczony był dla lokalnych organizacji oraz twórców ludowych. Zaproszone organizacje, walczyły o laury w trzech kategoriach: na najlepszą potrawę bożonarodzeniową, najlepszy deser bożonarodzeniowy oraz dekorację świąteczną. W kategorii - potrawa bożonarodzeniowa najwyżej oceniono „Staropolskie Kacze Nogi” przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Śmiłowic. Uznanie jury zyskały także „Gęś faszerowana”- Gminnej Rady Kobiet z Boniewa (drugie miejsce) oraz „Karp faszerowany grzybami” – KGW z Wichrowic (trzecia lokata).

W kategorii - deser bożonarodzeniowy,  nagrodzone zostały trzy dania. Najwyższe trofeum przypadło deserowi o wdzięcznej nazwie „Jeż”, które stworzyły panie z KGW Fabianki, drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie Idea Młodych z Izbicy Kujawskiej za „Torcik pomarańczowo – piernikowy”, a trzecie organizacji  Megality Polska Lubraniec za „Sernik”.

Nagrodę za dekorację świąteczną otrzymały panie z KGW z Arciszewa.

Część artystyczną konferencji przygotował wielokrotnie nagradzany zespół folklorystyczny „Spod Strzechy” z Brześcia Kujawskiego. Panie z zespołu przygotowały specjalny skecz, w którym opowiedziały w humorystyczny sposób o funduszach unijnych i inwestycjach zrealizowanych na terenie gmin stowarzyszenia.


Opublikowano: 2014-11-25 przez Joanna Kucz ostatnia aktualizacja: 2014-11-25

Wróć