Mojregion.eu - Mój region w Europie

Informacja o wyborze strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Ważne!

W dniach 12 i 27 kwietnia b.r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. oceny i wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), podczas których dokonano oceny wszystkich LSR.

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia b.r podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ogłoszonego przez Zarząd Województwa w dniu 9.10.2015 r.  zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy. Wszystkie złożone LSR przekroczyły wymagane minimum 60% punktów i zostały wybrane do realizacji.

Dla 6 wybranych LSR zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 5% w związku z uzyskaniem wyniku poniżej 80% maksymalnej liczby punktów. W stosunku do 3 LGD zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 10% z powodu uzyskania wyniku poniżej 70% maksymalnej liczby punktów.

Załącznik – lista ocenianych i wybranych LSR. 

Opublikowano: 2016-04-29 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2016-04-29

Wróć