Mojregion.eu - Mój region w Europie

Informacja dotycząca uzupełniającego naboru kandydatów na ekspertów

Ważne
Informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej kandydatów na ekspertów w ramach konkursu o wybór lokalnej strategii rozwoju z dnia 04.01.2016 roku, termin naboru kandydatów na ekspertów został wydłużony do dnia 11.01.2016 roku (poniedziałek).
 
Zgłoszenia kandydatów na ekspertów przyjmowane będą pocztą lub bezpośrednio w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 73 w  godzinach:  poniedziałek, środa i czwartek:  7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty za termin wpływu uważa się  datę wpływu do adresata.
Opublikowano: 2016-01-04 przez Kacper Szary ostatnia aktualizacja: 2016-01-04

Wróć