Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Aktualności

Informacja o wyborze strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

W dniach 12 i 27 kwietnia b.r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. oceny i wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), podczas których dokonano oceny wszystkich LSR. więcej Informacja o wyborze strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2016-04-29 przez Kacper Szary
rss

Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie kujawsko-pomorskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 34 728 275,83 EURO. więcej Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2016-03-22 przez Joanna Kucz rss

Wykaz kandydatów na ekspertów

Informujemy, że w dniu 20.01.2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze uchwały zatwierdził listę kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. więcej Wykaz kandydatów na ekspertów

2016-01-28 przez Monika Królikowska rss

Informacja dotycząca uzupełniającego naboru kandydatów na ekspertów

Informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji kwalifikacyjnej kandydatów na ekspertów w ramach konkursu o wybór lokalnej strategii rozwoju z dnia 04.01.2016 roku, termin naboru kandydatów na ekspertów został wydłużony do dnia 11.01.2016 roku (poniedziałek). więcej Informacja dotycząca uzupełniającego naboru kandydatów na ekspertów

2016-01-04 przez Kacper Szary rss

Lista kandydatów na eskpertów zatwierdzona.

Informujemy, że w dniu 23.12.2015 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 52/1919/15 zatwierdził listę kandydatów na ekspertów. więcej Lista kandydatów na eskpertów zatwierdzona.

2015-12-29 przez Waldemar Glaziński rss

Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów do Komisji oceniającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. więcej Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów

2015-12-21 przez Kacper Szary rss

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania ofert kandydatów na ekspertów do Komisji oceniającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. więcej Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów

2015-10-23 przez Monika Stoff rss

Konkurs na wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ogłoszony

więcej Konkurs na wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ogłoszony

2015-10-09 przez Kacper Szary rss