Mojregion.eu - Mój region w Europie

Dokumenty programowe

Poniżej prezentujemy Państwu zbiór najważniejszych dokumentów programowych m.in. Szczegółowy Opis Priorytetów, aktualne wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, System Realizacji PO KL, a także Plany Działania.

 

 

Dokumenty nieaktualne:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 2013Sample Image

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 7.5.1 GWA)Sample Image

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (v 6.4.2)Sample Image

Plan Działania na rok 2014 - 2015 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Sample Image

Plan Działania na rok 2014 - 2015 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Sample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (aktualizacja)Sample Image

Plan działania na rok 2013 dla Priorytetu VII (zmieniony uchwałą nr 15/486/13 Zarządu Województwa Kujawsko

Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r.) Sample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki (aktualizacja) Sample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (atualizacja)Sample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichSample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznejSample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarkiSample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki (aktualizacja z czerwca 2013)Sample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachSample Image

Plan Działania na rok 2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (aktualizacja z kwietnia 2013)Sample Image

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichSample Image

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznejSample Image

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarkiSample Image

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (przyjęty uchwałą 51/1649/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.)Sample Image

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (z kwietnia 2012)Sample Image

Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichSample Image

Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznejSample Image

Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarkiSample Image

Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachSample Image

Plan Działania dla Priorytetu VI na rok 2010Sample Image

Plan Działania dla Priorytetu VII na rok 2010Sample Image

Plan Działania dla Priorytetu VIII na rok 2010 (aktualizacja 1 czerwca 2010)Sample Image

Plan Działania dla Priorytetu IX na rok 2010 (aktualizacja 1 czerwca 2010)Sample Image

Plan Działania dla Priorytetu VIII na rok 2010Sample Image

Plan Działania dla Priorytetu IX na rok 2010Sample Image

Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiSample Image

Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012)Sample Image

Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2011)Sample Image

Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2010)Sample Image

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) wersja 1.0Sample Image

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) wersja 2.0Sample Image

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) wersja 2.0 aktualizacjaSample Image

Poradnik- Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiSample Image

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wersja polska)Sample Image

Przewodnik po kryteriach wyboru projektówSample Image

Przewodnik po kryteriach wyboru projektówSample Image

Regulamin Komisji Oceny Projektów (styczeń 2010)Sample Image

Regulamin Komisji Oceny ProjektówSample Image

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KLSample Image

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KLSample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja obowiązująca od lipca 2013 r. Sample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja obowiązująca od 24 kwietnia 2013 r. Sample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL - wersja obowiązująca od lipca do 31 grudnia 2012 r.Sample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (wesja obowiazujaca od stycznia 2012 do 30 czerwca 2012)Sample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (czerwiec 2010)Sample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (czerwiec 2009)Sample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (luty 2009)Sample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (wersja z dnia 21 marca 2008 r.) Sample Image

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (wersja z dnia 18 września 2007 r.)Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwiecień 2009 r.)Sample Image

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiazująca od lipca 2013 r.)Sample Image

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiazująca od września  2012 r.)Sample Image

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiazująca od stycznia 2012 r do sierpnia 2012 r.)Sample Image

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (listopad 2010 r.)Sample Image

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (grudzień 2009 r.) z erratąSample Image

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (grudzień 2009 r.)Sample Image

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wrzesień 2008 r.)Sample Image

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(10 marzec 2009 r.)Sample Image

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach POKLSample Image

Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachSample Image

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL z 1 kwietnia 2009Sample Image

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Sample Image

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 rokuSample Image

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.Sample Image

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Sample Image

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 28 czerwca 2013 r. z erratąSample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 28 czerwca 2013 r.Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wraz z aktualizacjami wprowadzonymi w marcu i lipcu 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (styczeń 2011)Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (grudzień 2009)Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (30 sierpnia 2009) Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (10 lipca 2009) Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (1 kwietnia 2009) Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (wersja z dnia 1 grudnia 2008 r.) Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (z dnia 20 czerwca 2008 r.) Sample Image

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (z dnia 25 kwietnia 2008 r.) Sample Image

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiazuje od stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.)Sample Image

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (grudzień 2010)Sample Image

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (grudzień 2009 z erratą)Sample Image

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (25 marca 2009) Sample Image

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wrzesień 2008 r.) Sample Image

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( 10 marzec 2008 r.) Sample Image

Zasady kontroli w ramach POKL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 rokSample Image

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL Sample Image

Zasady systemu sprawozdawczości PO KL (styczeń 2010 r.)Sample Image

Zasady systemu sprawozdawczości PO KL (obowiązujące od stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.)Sample Image

Zasady systemu sprawozdawczości PO KL (wersja z dnia 18lipca 2008 r.) Sample Image

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (lipiec 2009)

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiSample Image

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiSample Image