Mojregion.eu - Mój region w Europie

Równość szans

Publikacje dotyczące kwestii równości płci

W związku z potrzebą lepszego zrozumienia zagadnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn wśród projektodawców oraz osób zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poniżej przedstawiona została lista publikacji stanowiących cenne źródło danych pomocnych w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn oraz w podnoszeniu świadomości na powyższy temat. więcej Publikacje dotyczące kwestii równości płci

2010-01-27 przez Bartosz Talarek

Zasada gender mainstreaming

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, która została zdefiniowana jako gender mainstreaming to jedna z naczelnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Kraje członkowskie, w tym Polska zobowiązały się do jej przestrzegania we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, gospodarczego i w każdym procesie podejmowania decyzji. więcej Zasada gender mainstreaming

2010-01-22 przez Kamila Kołoszko