Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konsultacje Raportu z badania "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim"

Raport badawczy

Pragniemy zachęcić wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią Raportu pt.: „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim”, powstałego w ramach projektu systemowego „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego” (Poddziałanie 8.1.4 PO KL).

Celem badania była identyfikacja warunków rozwoju sektora MŚP w kontekście zapisów dokumentów strategicznych województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczących rozwoju gospodarczego regionu, a także analiza uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie skłonności MŚP do tworzenia i rozwijania powiązań z innymi przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić wszystkich Czytelników do dyskusji nad treścią prezentowanego Raportu i wskazywanie sugestii dotyczących kierunków dalszych badań przyczyniających się w szerszej perspektywie do lepszego rozpoznania potrzeb przedsiębiorców w regionie, a tym samym zwiększania konkurencyjności sektora MŚP. Państwa aktywny udział w konsultacjach niewątpliwie przyczyni się również do zwiększenia trafności oraz efektywności badań i analiz prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Opinie na temat treści Raportu i propozycje dalszych badań prosimy przesyłać na adres badania@kujawsko-pomorskie.pl

Raport badawczy

 

 

 

Opublikowano: 2010-11-16 przez Hanna Elwertowska ostatnia aktualizacja: 2010-11-16

Wróć