Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konferencja podsumowująca projekt systemowy

Konferencja

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt pn. Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego, który został zrealizowany w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2010 roku w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń, w godzinach od 10.00 do 13.00.

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokona Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pan Michał Korolko. Głównym celem spotkania jest debata nad rozwojem gospodarczym regionu, którą rozpocznie prezentacja wyników badania pn. „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim”. Podczas konferencji poruszone będą również kwestie dotyczące tworzenia najlepszych warunków dla współdziałania nauki i gospodarki jako elementu polityki innowacyjnej samorządu województwa, a także przedstawione zostaną założenia projektu systemowego pn. „Zawody przyszłości, green jobs i white jobs jako szansa na optymalizację kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim”. Uczestnikom konferencji zostaną przekazane dotychczas opracowane raporty ewaluacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zakończenie spotkania przewidziany został panel dyskusyjny na temat kierunków rozwoju regionu do udziału w którym gorąco zachęcamy.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przekazywać telefonicznie lub elektronicznie w terminie do 5 grudnia 2010 r. pod numerem telefonu: 56 656 10 11, przez e-mail: h.elwertowska@kujawsko-pomorskie.pl oraz m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Agenda konferencji

Opublikowano: 2010-11-30 przez Hanna Elwertowska ostatnia aktualizacja: 2010-11-30

Wróć