Mojregion.eu - Mój region w Europie

Projekt systemowy 8.1.4

Podsumowanie konferencji

W dniu 9 grudnia 2010 r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się konferencja kończąca projekt systemowy „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego”. Głównym celem spotkania było podsumowanie projektu identyfikującego trendy rozwojowe sektora MŚP w kontekście dokumentów strategicznych województwa. więcej Podsumowanie konferencji

2010-12-13

Konferencja podsumowująca projekt systemowy

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt pn. „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego”, który został zrealizowany w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej Konferencja podsumowująca projekt systemowy

2010-11-30

Konsultacje Raportu z badania "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim"

Pragniemy zachęcić wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią Raportu pt.: „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim”, powstałego w ramach projektu systemowego „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego” więcej Konsultacje Raportu z badania "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim"

2010-11-16

Raport z badania: "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim"

Pragniemy poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zakończył badanie pt.: „Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim”, będące przedmiotem projektu systemowego „Diagnoza trendów rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego” zrealizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL. więcej Raport z badania: "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim"

2010-08-23

Wyłoniono Wykonawcę badania pn. "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim"

Pragniemy poinformować, iż firma Dyspersja Anna Chrościcka na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zrealizuje badanie pn. "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim". więcej Wyłoniono Wykonawcę badania pn. "Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim"

2010-02-05