Mojregion.eu - Mój region w Europie

Projekty systemowe

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - II edycja

Rozpoczynamy kolejny nabór projektów, których celem jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług. W tej edycji aż 10,2 mln zł zostanie przeznaczonych dostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Na wnioski czekamy od 30 stycznia 2015 r. do 2 marca 2015 r. więcej Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - II edycja

2015-01-30 przez Kamila Kołoszko

Projekt systemowy "Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych"

W dniu 2 września 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął do realizacji projekt pn. „Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych”. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości procesu nauczania poprzez stworzenie lub zmodyfikowanie programów rozwojowych 30 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego o innowacyjne zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów. więcej Projekt systemowy "Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych"

2014-09-23 przez Hanna Elwertowska

Projekt systemowy "Region Nauk Ścisłych"

W dniu 13 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął do realizacji projekt pn. „Region Nauk Ścisłych”. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji i wyrównania szans u 1500 uczniów i uczennic z 50 szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. więcej Projekt systemowy "Region Nauk Ścisłych"

2014-09-19 przez Hanna Elwertowska

Wspieramy nauczycieli

W dniu 30 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął do realizacji projekt pn. „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”, poświęcony podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki nauczania języków obcych, zwiększenia wśród nauczycieli kompetencji pedagogicznych, pozwalających na skuteczną diagnozę potrzeb edukacyjnych ucznia i wdrożenie działań wychowawczych. Projekt ma na celu podniesienie świadomości nauczycieli w zakresie nowych rozwiązań w nauczaniu języków obcych i ich praktycznego zastosowania. więcej Wspieramy nauczycieli

2014-09-16 przez Hanna Elwertowska

Rynek pracy ponownie pod lupą

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął realizację drugiej edycji projektu poświęconego badaniom regionalnego rynku pracy. więcej Rynek pracy ponownie pod lupą

2014-02-20 przez Anna Koralewska