Mojregion.eu - Mój region w Europie

Projekty ponadnarodowe

Weź udział w Regatach Rozwoju

Już po raz trzeci Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Zgłoszenia projektów są przyjmowane przez CPE do 27 kwietnia 2015 r. więcej Weź udział w Regatach Rozwoju

2015-03-27 przez Karolina Zawacka

Międzynarodowa współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej

Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do realizacji projektu na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpraca ma dotyczyć wymiany doświadczeń w zakresie metod ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy. więcej Międzynarodowa współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej

2014-11-03 przez Karolina Zawacka

Programy mobilności dla uczniów szkół zawodowych

Międzynarodowa mobilność staje się koniecznością na całym świecie dla uczniów i studentów starających się wejść na coraz bardziej konkurencyjne rynki pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom instytucja z Glasgow organizuje projekty mobilnościowe (długo i krótkoterminowe) w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem uczniów z całej Europy. więcej Programy mobilności dla uczniów szkół zawodowych

2014-10-20 przez Karolina Zawacka

Jak realizować projekt współpracy ponadnarodowej?

Krajowa Instytucja Wspomagająca już po raz szósty organizuje spotkanie dla Beneficjentów wdrażających projekty współpracy ponadnarodowej. Przedstawiciele zainteresowanych instytucji i organizacji spotkają się 20 października 2014 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Instytucji Wspomagającej. więcej Jak realizować projekt współpracy ponadnarodowej?

2014-09-22 przez Karolina Zawacka

Współpraca ze szwedzką instytucją

Celem szwedzkiego projektu "Przedsiębiorczość w pigułce - czynniki sukcesu na rynku pracy" jest zbadanie metod przedsiębiorczości, które mają zastosowanie w aktywizacji osób bezrobotnych. Zamiarem projektodawcy jest również zwiększenie wiedzy i zrozumienia między zainteresowanymi stronami w obszarze przedsiębiorczości oraz rynku pracy. więcej Współpraca ze szwedzką instytucją

2014-04-24 przez Karolina Zawacka