Mojregion.eu - Mój region w Europie

Projekty innowacyjne

Czy różnorodność procentuje?

Tematem XXI posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej było opiniowanie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Różnorodność procentuje". Spotkanie odbyło się 17 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim. więcej Czy różnorodność procentuje?

2015-04-20 przez Karolina Zawacka

Weź udział w Regatach Rozwoju

Już po raz trzeci Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Zgłoszenia projektów są przyjmowane przez CPE do 27 kwietnia 2015 r. więcej Weź udział w Regatach Rozwoju

2015-03-27 przez Karolina Zawacka

Zwiększenie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw

Krajowa Sieć Tematyczna w zakresie Adaptacyjności pozytywnie zaopiniowała szereg produktów finalnych w priorytecie II PO KL. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z efektami testowania wybranych rozwiązań. więcej Zwiększenie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw

2014-08-21 przez Karolina Zawacka

Upowszechniamy produkty projektów innowacyjnych

Beneficjenci projektów innowacyjnych PO KL przetestowali już wiele modeli i rozwiązań. W związku z dużą ilością wypracowanych i gotowych do zastosowania produktów Krajowe oraz Regionalne Sieci Tematyczne podejmują współpracę w zakresie upowszechniania i włączania do praktyki społecznej przetestowanych rozwiązań. więcej Upowszechniamy produkty projektów innowacyjnych

2014-08-21 przez Karolina Zawacka

Innowacje gotowe do zastosowania

Realizacja regionalnych projektów innowacyjnych zaowocowała wypracowaniem szeregu innowacji społecznych. Produkty finalne, które powstały w ramach tych przedsięwzięć w nowatorski sposób odpowiadają na problemy w wielu obszarach wsparcia EFS. Regionalna Sieć Tematyczna pozytywnie zaopiniowała dotychczas osiem produktów finalnych projektów innowacyjnych. Rozwiązania te zostały opracowane z myślą o ich ponownym wykorzystaniu oraz wdrożeniu przez podmioty działające w pokrewnych obszarach. więcej Innowacje gotowe do zastosowania

2014-05-05 przez Karolina Zawacka