Mojregion.eu - Mój region w Europie

Podkomitet Monitorujący

Przedsiębiorczość akademicka na ostatnim posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej

Na XXII posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej dyskutowano na temat modelu współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami. Spotkanie odbyło się 9 lipca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. więcej Przedsiębiorczość akademicka na ostatnim posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej

2015-08-04 przez Karolina Zawacka

Czy różnorodność procentuje?

Tematem XXI posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej było opiniowanie produktu finalnego projektu innowacyjnego pt. "Różnorodność procentuje". Spotkanie odbyło się 17 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim. więcej Czy różnorodność procentuje?

2015-04-20 przez Karolina Zawacka

XIV posiedzenie PKM PO KL w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży

Spotkanie odbyło się 28 października 2014 r. Przedmiotem dyskusji członków Podkomitetu Monitorującego były rekomendacje wynikające z badania ewaluacyjnego Poddziałania 7.2.1 PO KL oraz założenia nowej perspektywy finansowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. więcej XIV posiedzenie PKM PO KL w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży

2014-10-30 przez Karolina Zawacka

Innowacyjne narzędzie dla instytucji otoczenia biznesu

Regionalna Sieć Tematyczna na XIX posiedzeniu pozytywnie oceniła model wypracowany w projekcie innowacyjnym realizowanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VIII PO KL. Rozwiązanie zaadoptowane przy udziale holenderskiego partnera - Syntens Innovation Centre posłuży jako narzędzie do nawiązywania współpracy instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami. więcej Innowacyjne narzędzie dla instytucji otoczenia biznesu

2014-08-12 przez Karolina Zawacka

Projekt z naszego regionu wyróżniony w ogólnopolskim konkursie

Projekt „inLAB − Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”, realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne − Oddział w Bydgoszczy, otrzymał wyróżnienie w II edycji konkursu „Regaty rozwoju: liderzy innowacji i współpracy ponadnarodowej PO KL 2007-2013”. więcej Projekt z naszego regionu wyróżniony w ogólnopolskim konkursie

2014-07-09 przez Karolina Zawacka