Mojregion.eu - Mój region w Europie

Grant - Sieci IP

Publikacja: „Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO KL wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET".

Publikacja: „Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO KL wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET". więcej Publikacja: „Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO KL wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET".

2012-03-20 przez Magdalena Bolewska

"Sieci współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko - mazurskiego, kujawsko - pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL".

Samorząd Województwa Pomorskiego w roku 2010/2011 realizował we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi z Łodzi, Olsztyna, Torunia i Katowic projekt grantowy pn. "Sieci współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko - mazurskiego, kujawsko - pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL". więcej "Sieci współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko - mazurskiego, kujawsko - pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii wykorzystania środków PO KL".

2012-03-20 przez Magdalena Bolewska

Konferencja podsumowująca grant - 15 grudnia 2011 r.

W dniu 15 grudnia 2011 r. w Hotelu Bulwar w Toruniu odbyła się konferencja kończąca grant pn. „Międzyregionalna sieć współpracy na rzecz rynku pracy i edukacji". Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności sieci współpracy, prezentacja dobrych praktyk z regionów partnerskich, a także omówienie kluczowych kwestii z punktu wiedzenia rozwoju szkolnictwa zawodowego i ustawicznego. więcej Konferencja podsumowująca grant - 15 grudnia 2011 r.

2011-12-19 przez Hanna Elwertowska

Spotkanie Regionów

W dniach 1-3 sierpnia 2011 r. w województwie pomorskim odbyło się spotkanie międzyregionalnej sieci współpracy na rzecz rynku pracy i edukacji. więcej Spotkanie Regionów

2011-08-05 przez Hanna Elwertowska

V seminarium i wizyta studyjna w ramach grantu

W dniach 13-15 czerwca 2011 r. w województwie warmińsko-mazurskim odbyła się ostatnia V już wizyta studyjna połączona z seminarium w temacie kształcenia zawodowego. Uczestnicy grantu, przedstawiciele województw śląskiego, łódzkiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego w dniu 14 czerwca 2011 r. mieli możliwość odwiedzenia Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. więcej V seminarium i wizyta studyjna w ramach grantu

2011-06-30 przez Magdalena Bolewska