Mojregion.eu - Mój region w Europie

Konkursy

Zawieszamy konkurs

Konkurs otwarty, w którym można otrzymać dotacje na wsparcie pracowników oświaty w naszym regionie, zostanie zawieszony z dniem 2 lipca 2014 r. Oznacza to, iż wszystkie projekty, które wpłyną na konkurs od początku tego dnia zostaną uznane za złożone po terminie i nie będą podlegały ocenie. więcej Zawieszamy konkurs

2014-06-24 przez Kamila Kołoszko
rss

Pomoc dla zwalnianych nauczycieli - ogłaszamy konkurs

23 czerwca 2014 r. od godz. 7:30 będziemy przyjmować wnioski, w którym można ubiegać się o wsparcie dla tracących pracę pracowników oświaty. Liczy się kolejność zgłoszeń. więcej Pomoc dla zwalnianych nauczycieli - ogłaszamy konkurs

2014-06-16 przez Kamila Kołoszko rss

Konkurs na wdrożenie rozwiązań wzmacniających adaptacyjność

Od 24 lutego do 31 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów, których celem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. Do rozdysponowania jest 13 mln zł. więcej Konkurs na wdrożenie rozwiązań wzmacniających adaptacyjność

2014-02-28 przez Agnieszka Jabłońska rss

Kolejne środki na edukację najmłodszych

Następnych 9 beneficjentów podpisało umowy na łączną kwotę 655 482,90 zł. Środki otrzymają szkoły podstawowe wprowadzające indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III. więcej Kolejne środki na edukację najmłodszych

2014-02-25 przez Karolina Zawacka rss

Zdobądź środki na upowszechnianie uczenia się przez całe życie

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił konkurs zamknięty nr 2/POKL/3.4.3/2013 na projekty w zakresie upowszechniania uczenia się przez całe życie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór wniosków prowadzony jest od 11 października do 29 listopada 2013 r. więcej Zdobądź środki na upowszechnianie uczenia się przez całe życie

2013-10-16 przez Agnieszka Jabłońska rss