Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ewaluacja

Wyniki badania projektów partnerskich

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”. więcej Wyniki badania projektów partnerskich

2015-07-07 przez Hanna Elwertowska

Wyłoniono Ewaluatora badania dotyczącego efektywności partnerstw w PO KL

Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. zrealizuje badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”. więcej Wyłoniono Ewaluatora badania dotyczącego efektywności partnerstw w PO KL

2014-11-24 przez Hanna Elwertowska

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert na badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”. więcej Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

2014-10-07 przez Anna Koralewska

Badanie ewaluacyjne dotyczące projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania ewaluacyjnego pn. „Analiza efektywności zatrudnieniowej projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1, w kontekście ich skuteczności w aktywizowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zleconego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Badanie zostało zrealizowane przez firmę Anna Chrościcka Dyspersja z siedzibą w Warszawie. więcej Badanie ewaluacyjne dotyczące projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2014-07-30 przez Anna Koralewska

Znamy Wykonawcę zadania pn. „Opracowanie metodologii szacowania wartości wskaźników programowych w zakresie EFS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert na wykonanie ekspertyzy pn. „Opracowanie metodologii szacowania wartości wskaźników programowych w zakresie EFS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” do realizacji została wybrana oferta złożona przez firmę IMAPP Sp. z o.o. więcej Znamy Wykonawcę zadania pn. „Opracowanie metodologii szacowania wartości wskaźników programowych w zakresie EFS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

2014-06-30 przez Joanna Skulska