Mojregion.eu - Mój region w Europie

Wiemy kto zbada efektywności partnerstwa międzysektorowego

Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. zrealizuje badanie ewaluacyjne „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”.

Pozostałym oferentom pragniemy podziękować za okazane zainteresowanie oraz zaprosić do śledzenia aktualnych informacji na stronie. Już wkrótce ogłosimy nabór na wykonanie nowego badania ewaluacyjnego.

Opublikowano: 2014-11-24 przez Hanna Elwertowska ostatnia aktualizacja: 2014-11-24

Wróć