Mojregion.eu - Mój region w Europie

Szczegółowy opis priorytetów znowelizowany

Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).

Zakres zmian stanowi dostosowanie dokumentu do zmian wprowadzonych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 13 stycznia 2015 r. W ramach PO KL zidentyfikowane zostały oszczędności w ramach projektów realizowanych w poszczególnych priorytetach komponentu centralnego PO KL.

Środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe wsparcie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych.

Z aktualną wersją dokumentu można zapoznać się na Portalu Funduszy Europejskich.

Opublikowano: 2015-03-18 przez Agnieszka Jabłońska ostatnia aktualizacja: 2015-03-18

Wróć