Mojregion.eu - Mój region w Europie

Modernizacja przedszkoli - zmiany w dokumentacji

23 lutego 2015 r. została zaktualizowała dokumentację systemową dotyczącą modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ma ona jednak charakter formalny i nie rodzi żadnych skutków dla beneficjentów.

Instytucja Pośrednicząca zaktualizowała dokumentację by dostosować ją do nowej wersji zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Znowelizowana dokumentacja systemowa nie zawiera żadnych innych zmian, oprócz doprecyzowania, że okres realizacji projektu kończy się nie później niż 31 grudnia 2015 r. Dlatego też, aktualizacja ma charakter formalny i nie rodzi żadnych nowych skutków dla beneficjentów projektów systemowych.

Uaktualnienie dokumentacji systemowej jest podyktowane wydaniem (19 lutego 2015 roku) przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaktualizowanych zasad, o których mowa powyżej.

Poniżej załączono nową wersję przedmiotowych zasad i dokumentacji systemowej:

Opublikowano: 2015-02-23 przez Michał Banasiak ostatnia aktualizacja: 2015-02-23

Wróć