Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - II edycja

Rozpoczynamy kolejny nabór projektów, których celem jest poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług.  W tej edycji aż 10,2 mln zł zostanie przeznaczonych dostosowanie warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Na wnioski czekamy od 30 stycznia 2015 r. do 2 marca 2015 r.

Nabór projektów odbywa się w trybie systemowym w ramach  Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące utworzenia programów zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, obejmujących przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu mogą być wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wymienione w załączniku nr 1 do Dokumentacji systemowej.

Wartość każdego projektu systemowego uzależniona będzie od liczby oddziałów przedszkolnych, planowanych do objęcia wsparciem, podlegających pod organ prowadzący. Kwota kalkulacyjna dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż 87 270,05 zł.

Oprócz Dokumentacji systemowej, najważniejszym dokumentem, na którym należy opierać się podczas planowania, tworzenia i realizacji projektów, będących przedmiotem niniejszego naboru są: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej  jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym z 1 stycznia 2014 r.

Potrzebne dokumenty dostępne w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, lub jako załłączniki do tego tekstu.

Dodatkowych informacji udziela Główny Punkt Informacyjny w Departamencie Pomocy Technicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, pl. Teatralny 2, tel. 56 62 18 268, e-mail: ue.konsultacje@kujawsko‑pomorskie.pl.

Do pobrania:

Opublikowano: 2015-01-30 przez Kamila Kołoszko ostatnia aktualizacja: 2015-01-30

Wróć