Mojregion.eu - Mój region w Europie

Biznes i nauka - dyskusja o współpracy

XXII posiedzenie RST

Na XXII posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej dyskutowano na temat modelu współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami. Spotkanie odbyło się 9 lipca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Realizatorem projektu Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WK-P, przedsięwzięcia nastawionego na poszukiwanie sposobów współpracy nauki z biznesem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach działań projektowych wypracowany został Model współpracy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z przedsiębiorcami województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zwiększenia adaptacyjności środowiska akademickiego do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Produkt finalny składa się z wielu elementów składowych skierowanych do różnych grup odbiorców, tj. cykl zajęć z przedsiębiorczości dla studentów, Regulamin Przyznawania Mikrograntów, Skrócony Podręcznik Patentowania, czy portal IMIS Biznes.

Na posiedzeniu RST Beneficjent przedstawił wyniki testowania produktu finalnego, natomiast ekspert oceniający oraz członkowie RST zgłosili uwagi do materiałów przekazanych przez realizatora projektu. Zgodnie z regulaminem RST Uchwała nr 2/2015 w sprawie pozytywnej walidacji produktu finalnego została podjęta w trybie pisemnym w dniu 28 lipca 2015 r. Warunkiem pozytywnej walidacji produktu jest wprowadzenie w modelu zmian wskazanych przez członków RST oraz eksperta oceniającego.

Więcej informacji o projekcie innowacyjnym Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WK-P można uzyskać na stronie: http://www.innowacyjny.ukw.edu.pl/.

Z uwagi na to, że XXII posiedzenie było ostatnim spotkaniem Sieci podsumowano również prace RST w latach 2010-2015. Zamknięcie działalności Regionalnej Sieci Tematycznej jest planowane we wrześniu 2015 r. po zakończeniu realizacji ostatniego projektu innowacyjnego w regionie.

Opublikowano: 2015-08-04 przez Karolina Zawacka ostatnia aktualizacja: 2015-08-04

Wróć