Mojregion.eu - Mój region w Europie

Uruchomienie Bazy konkurencyjności - komunikat

Informujemy, iż na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (http://www.efs.gov.pl oraz http://www.mir.gov.pl) został opublikowany komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie uruchomienia Bazy konkurencyjności.

Zgodnie z komunikatem w celu spełnienia zasady konkurencyjności, o której mowa w podsekcji 3.1.3.1 – Zasada konkurencyjności w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od dnia 1 stycznia 2015 r. Beneficjenci upubliczniają na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytania ofertowe oraz wyniki postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.

 

do pobrania:

Komunikat

Opublikowano: 2015-01-08 przez Joanna Skulska ostatnia aktualizacja: 2015-01-08

Wróć