Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Weź udział w Regatach Rozwoju

Regaty Rozwoju

Już po raz trzeci Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Honorowy patronat nad konkursem objęła  Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. Zgłoszenia projektów są przyjmowane przez CPE do 27 kwietnia 2015 r.

Ideą konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj

Wyjaśnień w sprawach konkursu udzielają:

1) w kategorii Liderzy Innowacji PO KL:

a) Dariusz Pietrzyk, tel.: 22 378 31 72, e-mail: Dariusz.Pietrzyk@cpe.gov.pl

b) Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Anna.Strzala@cpe.gov.pl

2) w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL:

a) Maciej Jamrozik, tel. 22 378 31 62, e-mail: Maciej.Jamrozik@cpe.gov.pl;

b) Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Magdalena.Karczewska@cpe.gov.pl.

Opublikowano: 2015-03-27 przez Karolina Zawacka ostatnia aktualizacja: 2015-03-27

Wróć