Mojregion.eu - Mój region w Europie

Czy różnorodność procentuje?

Tematem XXI posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej było opiniowanie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Różnorodność procentuje". Spotkanie odbyło się 17 marca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Przedstawiciele beneficjenta – Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zaprezentowali wyniki testowania produktu skierowanego do osób młodych na rynku pracy oraz przedsiębiorców zatrudniających osoby poniżej 25 roku życia. Zaproponowane rozwiązanie spotkało się z akceptacją zarówno eksperta opiniującego produkt finalny jak i członków RST. Uchwała nr 1/2015 w sprawie pozytywnej walidacji produktu finalnego została podjęta 31 marca 2015 r.

Członkowie RST nie zaproponowali zmian w strategii włączania i upowszechniania, projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem do 30 czerwca 2015 r. Więcej informacji na temat innowacyjnego zarządzania różnorodnością można uzyskać na stronie: tutaj

Podczas posiedzenia odbył się także przegląd okresowy projektu innowacyjnego "Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP" realizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest to ostatni projekt innowacyjny w regionie, walidacja produktu finalnego wypracowanego przez beneficjenta odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2015 r.

Opublikowano: 2015-04-20 przez Karolina Zawacka ostatnia aktualizacja: 2015-04-20

Wróć