Mojregion.eu - Mój region w Europie

Archiwum

Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych: "Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych". więcej Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych

2014-11-21 przez Kamil Dzierżyński rss

Szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty na rzecz społeczności romskiej

Beneficjenci realizujący projekty na rzecz społeczności romskiej, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rozliczania wniosków o płatność i kwalifikowalności wydatków mogą wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. więcej Szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty na rzecz społeczności romskiej

2014-11-13 przez Kamil Błaszczyk rss

Spotkanie informacyjne na temat najczęściej popełnianych błędów w projektach PO KL

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zachęca beneficjentów realizujących projekty PO KL do udziału w spotkaniu informacyjnym “Najczęściej popełniane błędy w projektach PO KL”. więcej Spotkanie informacyjne na temat najczęściej popełnianych błędów w projektach PO KL

2014-11-13 przez Michał Banasiak rss

Aktywizacja zawodowa - Szwedzi szukają partnerów

Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do realizacji projektu dotyczącego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpraca ma dotyczyć wymiany doświadczeń w zakresie metod ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy. więcej Aktywizacja zawodowa - Szwedzi szukają partnerów

2014-11-03 przez Karolina Zawacka rss

Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego

XIV spotkanie PKM PO KL odbyło się 28 października 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu. Poświęcone było rekomendacjom wynikającym z badania ewaluacyjnego dotyczącego skuteczności aktywizowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz założeniom nowej perspektywy finansowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. więcej Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego

2014-10-30 przez Karolina Zawacka rss

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej: pracujących, bezrobotnych oraz nauczycieli i pracowników oświaty, którzy utracili pracę po 31 grudnia 2012 r. lub zatrudnionych na czas określony albo umowę o zastępstwo, zainteresowanych udziałem w projektach. więcej Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych

2014-10-23 przez Katarzyna Seroka rss

Szkolenia z zakresu e-usług administracji publicznej na platformie e-PUAP

Rusza wstępny nabór na bezpłatne dwudniowe szkolenia dla administracji samorządowej i wojewódzkiej zespolonej administracji rządowej w ramach projektu systemowego „Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie e-PUAP” Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pracownicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje z zakresu świadczenia e-usług publicznych. więcej Szkolenia z zakresu e-usług administracji publicznej na platformie e-PUAP

2014-10-22 przez Agnieszka Jabłońska rss

Programy mobilności dla uczniów szkół zawodowych

Międzynarodowa mobilność staje się koniecznością na całym świecie dla uczniów i studentów starających się wejść na coraz bardziej konkurencyjne rynki pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom instytucja z Glasgow organizuje projekty mobilnościowe (długo i krótkoterminowe) w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem uczniów z całej Europy. więcej Programy mobilności dla uczniów szkół zawodowych

2014-10-20 przez Karolina Zawacka rss

Dobre rządzenie - konferencja

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na konferencję „Dobre rządzenie - realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. więcej Dobre rządzenie - konferencja

2014-10-14 przez Marek Wiśniewski rss

Środa z funduszami dla instytucji naukowych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych: "Środa z funduszami dla instytucji naukowych". więcej Środa z funduszami dla instytucji naukowych

2014-10-13 przez Kamil Dzierżyński rss