nagłóweknagłówek
Mogilno - wydarzenia przygotowane na jubileusz 10-cio lecia Polski w Unii Europejskiej

1 maja 2014
Impreza z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE, organizator Mogileński Dom Kultury i LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego – Amfiteatr Parku Miejskiego w Mogilnie
nagłóweknagłówek
Inowrocław