Mojregion.eu - Mój region w Europie

Ważne linki

Instytucja Zarządzająca Programem Pomoc Techniczna 2007-2013:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

tel.: 022 461 39 18

fax: 022 461 33 21

Polecamy także PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH - PROGRAM POMOC TECHNICZNA