Mojregion.eu - Mój region w Europie

Harmonogram konkursów

Tutaj znajdą Państwo  informację o aktualnych i dotychczasowych rundach aplikacyjnych dla poszczególnych działań w Programie Innowacyjna Gospodarka, w formie podlinkowań do stron internetowych Instytucji Wdrażających.