Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi


Mojregion.eu - Mój region w Europie

Gdzie złożyć wniosek?

Gdzie złożyć wniosek?

Instytucje Wdrażające (Pośredniczące II stopnia):

Ośrodek Przetwarzania Informacji (dla Poddziałania 1.1.1, Działania 1.3)

Al. Niepodległości 188 b

00-608 Warszawa

tel.: +48 22 570 14 00

fax. +48 22 825 33 19

e-mail: opi@opi.org.pl

dodatkowych informacji udziela Dział Wdrażania

tel.: 022 351 70 87

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dla Działań 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2)

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

tel.: +48 22 432 80 80, 652 80 80

fax: +48 22 432 86 20, 432 84 04, 652 86 20, 652 84 04

Bank Gospodarstwa Krajowego (dla Działania 4.3)

Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji

Wydział Kredytu Technologicznego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

tel.: +48 22 522 91 91

fax: +48 22 583 82 77

e-mail: fkti@bgk.com.pl

Polska Organizacja Turystyczna (dla Działań 6.3, 6.4)

Departament Funduszy Europejskich

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa, piętro 33,

tel.: +48 22 536 70 80

fax: +48 22 536 70 55

e-mail: fundusze@pot.gov.pl

Infolinia: 801 121 122

Ministerstwo Gospodarki (dla Działania 4.5, Poddziałania 6.2.2)

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

tel.: +48 22 693 58 44

fax: +48 22 693 40 55

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (dla Działań 7.1, 8.3, 8.4)

ul. Wspólna 2/4, IV piętro

00-926 Warszawa

tel.: +48 22 461 87 39, 461 86 58

fax: +48 22 461 87 22

e-mail: wwpe@wwpe.gov.pl

Instytucjami nadrzędnymi nad Instytucjami Wdrażającymi są Instytucje Pośredniczące oraz Instytucja Zarządzająca.

Instytucje Pośredniczące:

I i II Priorytet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Mnisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Wdrożeń i Innowacji

ul. Wspólna 1/3 (wejście od ul. Hożej 20)

00-529 Warszawa

tel.: +48 22 501 79 04

fax: +48 22 501 79 85

poig21-22@nauka.gov.pl

poing23@nauka.gov.pl

III - IV Priorytet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Gospodarki

Departament Funduszy Europejskich

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

tel.: +48 22 693 51 09

fax: +48 22 693 40 26

VII Priorytet Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Informatyzacji

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

tel.: +48 22 60 143 18

fax: +48 22 60 143 15

e-mail: poig@mswia.gov.pl

Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

ul. Mysia 2

00-496 Warszawa

tel.: +48 22 330 33 26, 330 33 27

fax: +48 22 330 33 60

e-mail: po-ig@mrr.gov.pl

adres do korespondencji:

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa