Mojregion.eu - Mój region w Europie

Harmonogram konkursów

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło zaktualizowany orientacyjny harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podane niżej terminy odnoszą się do priorytetów i działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano tryb indywidualny, zamieszczono odpowiednią adnotację. Ze względu na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec modyfikacjom.

Harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (stan na 14 lutego 2014 r.)